Szkolenie z zakresu badań klinicznych w ramach projektu POWER

14 września 2020 by administartor
ABM_poziom.png

Do udziału w szkoleniu w ramach projektu POWER realizowanego przez Agencję Badań Medycznych zakwalifikowali się członkowie zespołu Działu Badań Klinicznych Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Kajetanach.

Projekt  „Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej.”  zakłada poprawę jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez optymalizację kosztów i poprawę procesów realizacji badań klinicznych. Wspomniany cel zostanie zrealizowany poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności członków zespołów badawczych zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które świadczą usługi szpitalne, w organach założycielskich podmiotów leczniczych (uczelnie medyczne) oraz pośród lekarzy pracujących w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej.

Program projektu ma charakter działań edukacyjnych, służących poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem podniesienia kompetencji z zakresu realizacji badań klinicznych w Polsce i skierowany jest do pracowników administracyjnych oraz do lekarzy POZ. Łącznie działaniami edukacyjnymi objęte zostaną 632 osoby należące do poszczególnych grup docelowych projektu. Głównym beneficjentem wszystkich realizowanych działań w projekcie będzie pacjent. 

Partnerami projektu są Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce oraz Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Więcej informacji na temat samego projektu można znaleźć TUTAJ.

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content