Terapia metodą Stymulacji Polimodalnej Percepcji Sensorycznej (SPPS) w Zachodniopomorskim CSIM

W naszym Centrum realizujemy terapię metodą Stymulacji Polimodalnej Percepcji Sensorycznej (SPPS).

To nowa, łatwo dostępna metoda wsparcia dla pacjentów mająca zastosowanie w wielu różnych grupach zaburzeń wynikających z zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD).

SPPS prowadzona jest za pomocą innowacyjnego urządzenia służącego do prowadzenia wielozmysłowej terapii. W swojej miniaturowej formie zawiera ono szereg nowoczesnych rozwiązań z zakresu modyfikacji dźwięku m. in.: filtracja różnego typu (w tym tzw. filtracja fonetyczna), separacja drogi powietrznej i kostnej, a także natężeniu i czasie trwania dźwięku. Wpływ na skuteczność terapii wynika z podziału na stymulowanie percepcji słuchowej, w zakresie różnych funkcji słuchowych (w ramach kształcenia uwagi mimowolnej), jak również rozwijanie słuchowej uwagi dowolnej, szczególnie w zakresie percepcji i ekspresji głosu i mowy.

Istotne jest również stymulowanie integracji słuchowo-wzrokowo-ruchowej poprzez aktywne ćwiczenia. Trójpoziomowe stopniowanie natężenia terapii umożliwia przeprowadzenie od 15 do 90 treningów (z możliwością ich zwiększenia w przypadku braku powodzenia). Przejście na kolejny poziom zależne jest od wyników diagnozy i umiejętności przetwarzania słuchowego u pacjenta.

SPPS przeznaczony jest dla osób z różnymi zaburzeniami oraz trudnościami wynikającymi z przetwarzania słuchowego, takimi jak:
– problemy z rozumieniem mowy;
– trudności w czytaniu i pisaniu;
– zaburzenia artykulacji;
– niepłynność mowy;
– zaburzenia głosu;
– opóźniony rozwój mowy;
– zaburzenia koncentracji uwagi słuchowej;
– trudności w nauce języków obcych;
– i inne.

Zestaw SPPS jest mały, poręczny a przez to wygodny w użyciu. Terapia może być realizowana stacjonarnie w placówce, ale i w domu pacjenta.

Zaprojektowane w SPPS rozwiązania służą prowadzeniu terapii na wielu różnych płaszczyznach jednocześnie. Zaangażowane są ludzkie zmysły (słuch, wzrok, dotyk) oraz ich integracja i koordynacja.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

 

Wiecej informacji na stronie internetowej:

http://csim.pl/o-spps/