Monika Kosior

11 kwietnia 2019 by Mateusz Szczepanek
profile.jpg
mgr

Monika Kosior

pedagog

FILIA
PODKARPACKIE CENTRUM SŁUCHU I MOWY MEDINCUS

Specjalizacja
pedagogika

Zakres usług:

 • ocena gotowości do podejmowania zadań
 • ćwiczenia wspierające rozwój umiejętności poznawczych
 • ćwiczenia doskonalące technikę czytania z wykorzystaniem istniejących metod
 • ćwiczenia wspierające realizację programu szkolnego
 • ćwiczenia stymulujące rozwój grafomotoryczny i koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchową
 • ćwiczenia motoryki małej
 • zabawy ogólnorozwojowe

Wykształcenie:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 • Diagnoza i terapia osób z autyzmem – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Terapia zajęciowa – DSWSE, Wrocław
 • Oligofrenopedagogika – Warszawa
 • w trakcie: Surdopedagogika – Rzeszów

Doświadczenie zawodowe:

 • 2010 – SPZOZ NR 1 Poradnia Autyzmu, Rzeszów
 • 2009 – MOPS Rzeszów
 • 2008 – obecnie, Podkarpackie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
 • 2007 – 2009 – ŚDS
 • 2005 – 2007 – SPZOZ NR 2 OWI
Copyright by CSIM 2018. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl