COVID-19 a badania kliniczne

21 maja 2021 by Anna Zakrzewska
Magdalena-Beata-Skarżyńska-1200x685.png

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS od lat przeprowadza badania kliniczne, czynnie uczestnicząc w rozwoju medycyny i tym samym podnosząc standardy leczenia. Możliwe jest to dzięki szansie poprawy zdrowia pacjentów biorących udział w poszczególnych badaniach, a w konsekwencji także i całej populacji zmagającej się z daną chorobą.

Każdego roku obchodzony jest na całym świecie Międzynarodowy Dzień badań klinicznych w celu uczczenia dnia, w którym 20 maja 1747 r. miał miejsce słynny eksperyment, w którym lekarz brytyjskiej marynarki James Lind podzielił 12 chorych na szkorbut marynarzy na 6 dwuosobowych grup i każdej z tych grup podawał inny określony specyfik. Jedynie ci marynarze, którzy dostawali regularnie owoce cytrusowe, wyzdrowieli. Dla upamiętnienia tego wydarzenia w 2005 r. ustanowiono Międzynarodowy Dzień Badań Klinicznych, który przypada na 20 maja.

Dziś badania kliniczne są istotną częścią rozwoju leków, wyrobów medycznych i farmakoterapii, a ich wyniki stanowią podstawę do dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, ale także są istotnym elementem rozwoju nauk medycznych. Pandemia kooronawirusa postawiła badania kliniczne przed dużym wyzwaniem i znacząco na nie wpłynęła.

Pandemia koronawirusa była zaskoczeniem nie tylko dla lekarzy, ale również dla badaczy i całego środowiska badań klinicznych. Niektóre badania kliniczne zostały odroczone niestety ze względu na pandemię, natomiast inne przyspieszyły, takie jak badania nad lekami oraz szczepionkami na koronawiurusa – mówi dr n. farm. Magdalena Beata Skarżyńska, specjalista farmacji aptecznej, wicedyrektor ds. badań klinicznych Instytutu Narządów Zmysłów.

Czy COVID-19 zmienił standardy i procedury badań klinicznych? Jak podkreśla dr n. farm. Magdalena Beata Skarżyńska, specjalista farmacji aptecznej: Przeprowadzanie badań klinicznych w populacji osób dorosłych i w populacji dzieci jest kluczowe właśnie ze względu na bezpieczeństwo i skuteczność terapii. Niestety nie zawsze możliwe jest przeliczenie wprost dawki stosowanej u osoby dorosłej na dawkę stosowaną u dziecka, a wynika to ze skuteczności i bezpieczeństwa. Dzieci charakteryzują się inną dojrzałością, zarówno metaboliczną jeżeli chodzi o enzymy, które metabolizują leki, jak również dojrzałością układów np. układu pokarmowego, w którym zachodzi wchłanianie leków w stosunku do osób dorosłych. Badania kliniczne przeprowadzane u osób z populacji pediatrycznej charakteryzują się trochę inną specyfiką, jak zgoda od jednego i drugiego opiekuna prawnego, jak również dziecko od 16 roku życia musi samo wyrazić zgodę na udział w badaniu. W związku z tym procedury np. otrzymywania świadomej zgody w tej populacji badanej są nieco inne niż u osób dorosłych.

Obecnie w Centrum Słuchu i Mowy rekrutowani są pacjenci do badań nad nowymi metodami leczenia Przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok (PZZP). Wszystkie badania kliniczne w Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS są prowadzone pod nadzorem niezależnej Komisji Bioetycznej i za zgodą Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Więcej informacji w zakładce: Badania kliniczne

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content