Dr n. o zdr. inż. Łukasz Bruski członkiem Komisji Rewizyjnej Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej

14 czerwca 2023 by Anna Zakrzewska
Medincus_Łukasz-Bruski-4-1200x1205.jpg

Dr n. o zdr. inż. Łukasz Bruski, prezes zarządu Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. został członkiem Komisji Rewizyjnej, będącej organem kontrolnym Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy stała kontrola nad działalnością Związku PMP, głównie badanie całokształtu jego działań, z uwzględnieniem działalności finansowej, które przeprowadza się co najmniej raz do roku. Kadencja członka Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.

Związek Pracodawców Medycyny Prywatnej to branżowa platforma, działająca przy Pracodawcach RP od prawie dekady. Platforma zrzesza prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, m. in. firmy  o zasięgu międzynarodowym oraz ogólnopolskim, oferujące pracownicze programy zdrowotne, ponadto spółki giełdowe czy lokalnych pracodawców ochrony zdrowia. W maju do Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej dołączyło również Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS.

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content