Medincus w Kazachstanie i Kirgistanie

26 sierpnia 2019 by administartor
20190823_Osz-Medincus-otwarcie-14-1200x800.jpg

W sierpniu 2019 r. otworzyliśmy dwie placówki medyczne Centrum Słuchu i Mowy Medincus – w Szymkencie (Kazachstan) i w Osz (Kirgistan).

W uroczystym otwarciu udział wzięli: Łukasz Bruski, Prezes Zarządu Centrum Słuchu i Mowy, prof. Piotr H. Skarżyński, Członek Zarządu oraz Irina Pierzyńska, Kierownik ds. międzynarodowych i filii zagranicznych oraz lekarze i specjaliści z Kajetan. Gośćmi specjalnymi byli: Tomasz Kollat, zastępca szefa misji i kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomicznego Ambasady RP, przedstawiciele administracji lokalnej i ministerstwa zdrowia. Placówki dyplomatyczne do nowo otwartych przychodni przesłały listy z gratulacjami i życzeniami sukcesów.

W Centrum Słuchu i Mowy w Szymkencie i Osz przeprowadzane są konsultacje lekarskie i badania diagnostyczne. Specjaliści ustawiają i serwisują systemy implantów słuchowych, pomagają też dobrać i ustawić nowoczesne aparaty słuchowe. Przychodnia wykorzystuje również, przy wsparciu polskich specjalistów, rozwiązania telemedyczne, w tym telefitting (zdalne dopasowanie systemu implantu ślimakowego). Oferta Centrum Słuchu i Mowy cieszy się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy liczne grono osób, które wzięły udział w badaniach słuchu prowadzonych przez lekarzy Medincusa w trakcie dni otwartych w obu placówkach.

Lekarze otolaryngolodzy, audiolodzy, logopedzi i technicy słuchu w nowo otwartych specjalistycznych przychodniach konsultują zarówno dorosłych jak i dzieci. Wszyscy specjaliści odbyli staż w Kajetanach, będą też stale poszerzać wiedzę dzięki regularnym szkoleniom prowadzonym przez specjalistów z Polski. Działania te zapewnią zachowanie  wysokich standardów leczenia. Polscy lekarze planują także regularne wizyty w placówkach w celu konsultacji pacjentów i wsparcia filii zagranicznych.

Dodatkową usługą Centrum są inhalacje z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu – inhalatora AMSA oraz terapia SPPS-S stosowana u dzieci, które mają trudności z koncentracją uwagi, z czytaniem i pisaniem, jąkaniem i zaburzeniami głosu.

Centrum Słuchu i Mowy w Szymkencie i Osz w zakresie leczenia operacyjnego ściśle współpracuje ze Szpitalem Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy Medincus (Kajetany, Polska). To nowocześnie wyposażony oddział otorynolaryngologiczny wraz z blokiem operacyjnym, w skład którego wchodzą dwie sale operacyjne. Specjalistyczna i profesjonalna opieka gwarantuje pacjentom szybki powrót do zdrowia.

Konsultacje i badania za granicą realizowane są nie tylko w ramach filii, dotyczą szerszej współpracy. W 2018 r. w Szymkencie lekarze z Medincusa zaangażowali się w pilotażowe badania przesiewowe słuchu u 300 dzieci w wieku szkolnym, zostały one przeprowadzone przez polskich specjalistów przy wsparciu lokalnych lekarzy.  Badania przesiewowe wykonano także dwukrotnie w Biszkeku (Kirgistan), a badania przesiewowe w Osz zaplanowano po otwarciu lokalnej filii Centrum Słuchu i Mowy Medincus.

Sieć Centrum Słuchu i Mowy Medincus od 17 lat świadczy usługi w zakresie badań diagnostycznych, leczenia i rehabilitacji zaburzeń słuchu, głosu, mowy i równowagi, sprzedaży aparatów słuchowych i implantów słuchowych. W sieci działa 12 placówek w Polsce i 7 filii zagranicznych. Rocznie wykonywanych jest ponad 2500 zabiegów operacyjnych oraz 140 tysięcy konsultacji lekarskich.

Zdjęcia z otwarcia placówki w Szymkencie (20.08.2019)

Zdjęcia z otwarcia placówki w Osz (23.08.2019)

Materiały video z otwarcia:

Otwarcie Medincusa w Szymkencie

Otwarcie Medincusa w Osz

Otwarcie Medincusa w Osz cz.2
 

Odwiedź strony przychodni:

 www.medincus.kz 

 www.medincus.kg

 

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content