Cennik – Opolskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Konsultacje specjalistyczne
Cena (PLN)
Konsultacja lekarska - dr Cudejko
110
Konsultacja lekarska - kontrolna- dr Cudejko
95
Konsultacja lekarska – dr Anioł-Borkowska / lek. Rychlewska-Pikulska
100
Konsultacja lekarska kontrolna- dr Anioł-Borkowska / lek. Rychlewska-Pikulska
80
Konsultacja lekarska – lek. Kałuża -Wieczorek
90
Konsultacja lekarska kontrolna – lek. Kałuża -Wieczorek
80
Rehabilitacja głosu pakiet podstawowy: 3 wizyty u foniatry, 3 wizyty u logopedy
300
Rehabilitacja głosu pakiet rozszerzony o 10 inhalacji i 5 wlewek dokrtaniowych
550
Konsultacja logopedyczna z diagnozą (60 min)
80
Rehabilitacja logopedyczna (30 min)
40
Rehabilitacja logopedyczna (60 min)
70
Badania diagnostyczne
Cena (PLN)
AT Audiometria tonalna progowa
50
AT Audiometria tonalna nadprogowa [SISI / ABLB (próba Fowlera)]
50
AI Audiometria impendancyjna
35
AI Audiometria impendancyjna - badanie nocne
120
AS - audiometria słowna
60
TDM - test dyskryminacji mowy
35
TDT - Test drożności trąbek
40
ChS - charakterystyka szumu usznego
35
UCL (Uncomfortable Level)
30
MML (Minimal Masking Level)
30
DPOAE / TEOAE - otoemisja akustyczna
40
DPOAE /TEOAE - otoemisja akustyczna - badanie nocne
150
ABR – oznaczenie progu słuchu dzienne trzask, 1kHz
170
ABR – oznaczenie progu słuchu - badanie dzienne 1kHz,500Hz, 4kHz
250
ABR progi rozszerzone dzienne trzask,1kHz,500Hz,4kHz
300
ABR- oznaczenie progu słuchu- nocne badanie 1kHz,500kHz,4kHz
350
ABR - oznaczenie progu słuchu - rozszerzone badanie nocne trzask,1kHz,500kHz,4kHz
450
W przypadku badania jednego ucha połowa ceny
0
Opłata za przyjazd i gotowość technika do wykonania nocnej diagnostyki słuchu (w przypadku nie wykonania badania z przyczyn pacjenta - np. nie zaśnięcia dziecka)
135
Testy do diagnostyki centralnych zaburzeń słuchu
Cena (PLN)
FPT (Frequency Pattern Test)
30
DPT (Duration Pattern Test)
30
DDT (Digital Dichotic Test)
50
GDT (Gap Detection Threshold)
25
Test rozumienia mowy filtrowanej
25
Test rozumienia mowy w szumie białym (obrazki / słowa)
25
Test rozumienia mowy w szumie "cocktail party" 20
25
Pakiety badań diagnostycznych
Cena (PLN)
AI + TEOAE/DPOAE
85
Pakiet słuchowy podstawowy AT +AI
80
Pakiet słuchowy rozszerzony AT + AI + AS
110
Pakiet słuchowy powiększony [AT + AI + DPOAE /TEOAE+ ABR]
235
Pakiet słuchowy pełny [AT + AI + AS + DPOAE/TEOAE + ABR]
280
Pakiet szumowy podstawowy [AT + AI + DPOAE]
115
Pakiet szumowy rozszerzony [AT + AI + DPOAE + ChS + UCL]
140
Pakiet szumowy pełny [AT + AI + DPOAE + ChS + UCL + ABR latencje]
250
Badanie obiektywne słuchu niemowląt i małych dzieci rozszerzone [DPOAE+ ABR próg słuchu]
190
Badanie obiektywne słuchu niemowląt i małych dzieci rozszerzone [DPOAE+ ABR próg słuchu] - badanie nocne
380
Obiektywna topodiagnostyka słuchu [AI+ DPOAE+ ABR próg słuchu+ ABR latencje]
270
Obiektywna topodiagnostyki słuchu [AI+ DPOAE+ ABR próg słuchu+ ABR latencje] badanie nocne
450
VNG
160
VNG - videonystagmografia + opis
250
Inne usługi
Cena (PLN)
Stymulacja układu nerwowego- usługa jednorazowa
120
Stymulacja układu nerwowego osoba dorosła- pakiet 10 zabiegów
800
Stymulacja układu nerwowego dziecko- pakiet 10 zabiegów
500
Zdalne programowanie procesora mowy implantu ślimakowego (telefitting)
150
Stroboskopia
70
Mikrootoskopia
40
Badanie endoskopowe nosogardła i/lub krtani z opisem i zdjęciem
70
Inhalacje / inhalacje nadciśnieniowe AMSA (jednorazowe)
23
Inhalacje / inhalacje nadciśnieniowe AMSA wielokrotne
190
Wymaz z ucha lub nosa lub gardła lub krtani
40
Wymaz z ucha lub nosa lub gardła lub krtani z antybiogramem
95
Oczyszczenie uszu z woszczku - 2 uszu + videootoskopia
80
Oczyszczenie uszu + opatrunek uszny 2 uszu + videootoskopia
80
Oczyszczenie uszu z woszczku - 1 ucho + videootoskopia
50
Oczyszczanie uszu z badaniem video otoskopowym
110
Zaświadczenie na potrzeby instytucji ubezpieczeniowych dot. okresu pobytu w szpitalu lub jednostce organizacyjnej NZOZ-u Centrum Słuchu i Mowy "Medincus"
40
Wkładka miękka/twarda dziecko
60
Wkładka miękka/twarda dorosły
50
Wkładka przeciwwodna/przeciwhałasowa
180
Mikrowkładka
160
Wlewka (5 razy)
70
Wlewka
15
Usunięcie szwów
40
Oczyszczenie uszu + opatrunek uszny 1 ucho + videootoskopia
40
Zaświadczenie różnego typu (o uczęszczaniu na zajęcia, o dojazdach, do Urzędu Skarbowego itp.)
20
Zaświadczenie interdyscyplinarne (lekarz otolaryngolog, audiolog, foniatra, logopeda i psycholog)
90
Regulacja aparatu słuchowego
150
Rehabilitacja w zawrotach głowy - manewr uwalniający
60
Rehabilitacja przedsionkowa 1/2h
100
Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej SPPS-S
Cena (PLN)
Terapia SPPS-S (1 tydzień)
650
Pozostałe
Cena (PLN)
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (max. 4 strony)
150
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (każda kolejna strona)
35
Opłata za tłumaczenie dokumentacji medycznej na język obcy (angielski, rosyjski), jedna strona, max 1800 znaków
50
Dokumentacja medyczna xero 1 str.
0.34
Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej
9.73
Sporządzenie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych
1.95
Wysyłka dokumentacji medycznej
8.50
Ostatnia aktualizacja dnia: Marzec 20, 2019
Nasz numer konta:
06 1240 1040 1111 0010 6918 1628