Rejestracja wizyta NFZ – Radom


Wymagane dokumenty:
dowód osobisty
skierowanie do poradni