Rejestracja wizyta NFZ – Centrum Głosu


Wymagane dokumenty:
dowód osobisty
skierowanie do poradni