Polska Nagroda Innowacyjności 2016 dla Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.

Centrum Słuchu i Mowy zostało nagrodzone Polską Nagrodą Innowacyjności 2016 za Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej (SPPS). Nagroda została przyznana podczas IV Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, który odbywał się w dn. 27-28.10.2016 r. w Lublinie. Statuetkę, z rąk Wojciecha Pomarańskiego Prezesa Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, odebrał dr n. o zdr. Łukasz Bruski, Prezes Zarządu Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.

Polska Nagroda Innowacyjności wręczana jest w ramach programu wizerunkowego, prowadzonego przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcję „Forum Przedsiębiorczości” w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Wyróżniane są najbardziej innowacyjne oraz kreatywne uczelnie, instytuty, firmy i instytucje działające w Polsce. Te, których praca badawczo-rozwojowa znajduje zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki i przyczynia się do jej rozwoju. Jesteśmy dumni, że Centrum znalazło się w tak zacnym gronie. Warto również podkreślić, że to już kolejna nagroda dla SPPS – dotychczas Stymulator został wyróżniony m.in.: Laurem Innowacyjności w Ogólnopolskim Konkursie im. Stanisława Staszica czy Złotym Medalem na wystawie Innova Cities LatinoAmerica 2015, Foz do Iguacu (Parana).

Kongresowi Przedsiębiorczości towarzyszyła wystawa Przestrzeń Marki, na której prezentowały się firmy, uczelnie i samorządy z całej Polski, w tym także Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS. Zwiedzający wystawę mieli możliwość skorzystania z oferowanych na stoisku Centrum bezpłatnych badań słuchu oraz zapoznania się z ofertą, w tym Stymulatorem Polimodalnej Percepcji Sensorycznej.