Prof. Piotr H. Skarżyński ekspertem Funduszu Kompensacyjnych Zdarzeń Medycznych

17 października 2023 by Anna Zakrzewska
Prof.-Piotr-H.-Skarżyński-INZ-Poland-1200x800.jpg

Piotr H. Skarżyński został ekspertem w dziedzinach: otolaryngologia, audiologia i foniatria oraz zdrowie publiczne, w zespole oceniającym wnioski o odszkodowanie za błędy medyczne, który działa przy Rzeczniku Praw Pacjenta, w uruchomionym we wrześniu Funduszu Kompensacyjnych Zdarzeń Medycznych.

W skład Zespołu wchodzą specjaliści z różnych dziedzin medycznych (obecnie 45 osób): lekarze, pielęgniarki, diagności laboratoryjni, fizjoterapeuci, farmaceuci, pełniący obecnie lub w przeszłości funkcje konsultantów krajowych oraz wojewódzkich, prezesów towarzystw naukowych, rektorów i dziekanów uczelni medycznych, dyrektorów szpitali oraz instytutów, kierowników klinik, ordynatorów czy biegłych sądowych.

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych zajmuje się odszkodowaniami za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć w wyniku “zdarzenia medycznego” w szpitalach współpracujących z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jest to tzw. szybka ścieżka zastępująca dotychczasowe rozwiązania. 

Więcej informacji można znaleźć w artykule opublikowanym na portalu dziennik.pl.

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content