Prof. Piotr H. Skarżyński ekspertem WHO w zakresie e-zdrowia

28 października 2019 by administartor
shutterstock_452486494-1200x800.jpg

Prof. Piotr H. Skarżyński został wybrany do prestiżowego grona Ekspertów ds. Zdrowia Cyfrowego (oryg. the Roster of Experts for Digital Health) przy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Głównym zadaniem nowo wybranej grupy ekspertów będzie angażowanie się w różnorodne aktywności i działalność z zakresu e-zdrowia w skali globalnej.

Prof. Piotr H. Skarżyński aktywnie współpracuje z WHO. Od 2018 roku jest również członkiem, uczestniczącym w założeniu Światowego Forum Słuchu przy WHO (oryg. World Hearing Forum). Regularnie bierze także aktywny udział w spotkaniach w ramach Światowej Organizacji Zdrowia, m.in. Multi-country workshop on ear and hearing care in the European region (2018, Moskwa, Rosja), 3rd Stakeholders’ meeting for WHO programme on prevention of deafness and hearing loss (2018, Genewa, Szwajcaria) itp.

E-zdrowie to zestaw narzędzi i rozwiązań obejmująca produkty, systemy i usługi dla organów i pracowników służby zdrowia oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb systemy opieki zdrowotnej dla pacjentów i obywateli, na przykład sieci informacji o zdrowiu, usługi świadczone w ramach opieki telemedycznej, osobiste przenośne systemy komunikacji, portale poświęcone zdrowiu oraz wiele innych narzędzi na bazie technologii informacyjno-komunikacyjnych, pomagających zapobiegać, diagnozować i leczyć choroby, monitorować stan zdrowia, prowadzić odpowiedni tryb życia.

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content