Prof. Piotr H. Skarżyński nagrodzony Szmaragdem Welconomy

7 kwietnia 2023 by Anna Zakrzewska
Welconomy-Forum-2023-Toruń_2.jpg.jpeg

Prof. Piotr H. Skarżyński został uhonorowany Szmaragdem Welconomy. To najważniejsza nagroda XXX Forum Ekonomicznego Welconomy 2023 w Toruniu – jednego z największych kongresów gospodarczych w Polsce.

Szmaragd Welconomy jest przyznawany w za istotne działania na rzecz rozwoju kraju i zasługi dla budowania silnej gospodarki.

– Zieleń, kolor szmaragdu wyznacza moje cele, bo to także kolor nadziei, której tak bardzo potrzebują pacjenci – powiedział prof. Piotr H. Skarżyński, otorynolaryngolog, otorynolaryngolog dziecięcy, audiolog i foniatra, członek zarządu Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS, podczas odbierania statuetki Szmaragdu Welconomy. – Wierzę, że wraz z członkami mojego zespołu, przywracamy im nadzieję na bardzo dobry komfort życia, dzięki operacjom i zabiegom, które przywracają możliwość słyszenia. Ta nagroda jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem.

W uzasadnieniu Rada Programowa Welconomy podkreśliła międzynarodowe znaczenie dokonań laureata. Prof. Piotr H. Skarżyński to pierwszy Polak, który został wybrany prezydentem-elektem Międzynarodowej Rady Amerykańskiej Akademii Otolaryngologii. Jest także członkiem założycielem Światowego Forum Słuchu przy WHO, wiceprezydentem Międzynarodowego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia, członkiem światowej grupy ośrodków doskonałości słuchu – Hearring, członkiem władz Europejskiej Akademii Otologii i Neurootologii oraz Europejskiej Federacji Towarzystw Audiologicznych. W grudniu 2022 r. został powołany do Rady Narodowego Centrum Nauki. Prof. Piotr H. Skarżyński realizuje i koordynuje badania przesiewowe słuchu na kilku kontynentach oraz przeprowadza pionierskie operacje otorynolaryngologiczne. Dzięki jego wysiłkom pacjenci z Afryki, Azji Centralnej oraz z Ukrainy otrzymują dostęp do najnowszych technologii i rozwiązań w medycynie.

Podczas Welconomy Forum odbyła się także prelekcja z udziałem prof. Piotra H. Skarżyńskiego, poświęcona polityce zdrowotnej w świetle wyzwań krajowych i międzynarodowych.

XXX edycja Forum Ekonomicznego Welconomy odbyła się w Toruniu w dniach 3-4 kwietnia 2023 r. Podczas niej naukowcy, przedsiębiorcy, dyplomaci, przedstawiciele rządu, samorządowcy i parlamentarzyści dyskutowali na temat bezpieczeństwa państwa w aspektach gospodarczych, energetycznych, militarnych i zdrowotnych.

Obejrzyj wywiad

 

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content