Rozwiązania telemedyczne w czasie kryzysu

10 listopada 2022 by Anna Nowak
shutterstock_1475633180-2-1200x800.jpg

7 listopada podczas wirtualnego spotkania partnerów Global Connections for Sustainable Telehealth eksperci z dziedziny telemedycyny podjęli istotną dyskusję panelową na temat możliwości i wielkiej szansy na podniesienie jakości opieki medycznej, dzięki rozwiązaniom, jakie daje telemedycyna. 

Sytuację na Ukrainie, w kontekście przestrzeni do prowadzenia medycyny w formie teleporad połączonych ze wspierającym oprogramowaniem przedstawił prof. Vitaly Velychko z Narodowej Akademii Nauk Ukrainy – najwyższej ukraińskiej organizacji badawczej.

Paneliści – eksperci w zakresie telezdrowia z Europy i Stanów Zjednoczonych podzielili się doświadczeniami i wiedzą, przedstawiając realne i sprawdzone rozwiązania, jakie mogą funkcjonować w obszarach, na których toczą się działania zbrojne – w tym przypadku na Ukrainie.

Europejskie rozwiązania, jakie od lat funkcjonują w opiece nad pacjentami sieci placówek medycznych przedstawił prof. Piotr H. Skarżyński, otorynolaryngolog, audiolog, foniatra reprezentujący Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS, Światowe Centrum Słuchu IFPS oraz Nationwide Network of Teleaudiology (NNT). W dyskusji udział wziął także Milton Chen, który jest współzałożycielem i dyrektorem generalnym VSee – platformy telezdrowia wideo używanej m. in. przez astronautów NASA na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, jest również współautorem standardu wideo XMPP, a XMPP, z którego korzysta Google i Facebook Chat. Moderatorem panelu była Christa Natoli, Executive Director w instytucie badawczym CTeL, którego zadaniem są badania i analiza stanowych i federalnych przepisów i regulacji w zakresie telezdrowia.

Eksperci omówili swoje doświadczenia we wdrażaniu telemedycyny na Ukrainie. Opowiedzieli o wyzwaniach i problemach formalnych jak np. licencje, kwestie bezpieczeństwa, obsługa platform z jakimi mierzą się, jako zagraniczni dostawcy usług telemedycznych. Profesor Skarżyński jako lekarz podzielił się także swoim doświadczeniem w zakresie kontaktu z pacjentami, w przypadku których telemedycyna wykorzystywana jest, aby ocenić efekty po operacji i prowadzić rehabilitację. Milton Chen zapoznał słuchaczy ze strategią i kolejnością działań przy wdrażaniu oprogramowania do świadczenia usług medycznych w przestrzeni wirtualnej. Wspomniał o konieczności zbadania i oceny potrzeb pacjenta.

Paneliści zabrali głos także w zakresie postrzegania chęci osób w sytuacjach kryzysowych do korzystania z rozwiązań telemedycznych. Dyskutowali także o tym, co chcieliby zmienić w obecnie funkcjonujących systemach. Ostatnim omawianym zagadnieniem była podpowiedź w jaki sposób, w przypadku kolejnych kryzysów, organizacje jak WHO, USAID, Czerwony Krzyż i Organizacja Narodów Zjednoczonych mogą wykorzystać telemedycynę, by zmniejszyć ryzyko i ułatwiać pacjentom dostęp do specjalistów w leczeniu chorób przewlekłych, jak i opieki doraźnej w sytuacjach nagłych.

W perspektywie rynków, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, jak Ukraina tego typu spotkania, dyskusje i wymiany doświadczeń wprowadzają szansę weryfikacji nowych, lepszych rozwiązań, które mogą wesprzeć osoby w sytuacjach trudnych, gdy dostęp do tradycyjnej formy leczenia jest znacznie ograniczony lub wręcz niemożliwy. 

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content