Światowy Dzień Głosu w Centrum Głosu dla Profesjonalistów MEDINCUS

W dniu 16.04.2016 r. w Centrum Głosu dla Profesjonalistów MEDINCUS odbyły się obchody Światowego Dnia Głosu. Z tej okazji, osoby pracujące głosem, mogły bezpłatnie skorzystać z konsultacji foniatrycznej, realizowanej przez specjalistów na co dzień przyjmujących w Centrum Głosu dla Profesjonalistów.

W tym samym dniu, na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, odbył się na cykl wykładów i warsztatów, wśród organizatorów których, było Centrum Głosu dla Profesjonalistów MEDINCUS. Wykładem inauguracyjnym była prezentacja prof. dr hab. med. dr h.c. Henryka Skarżyńskego (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Katedra Audiologii i Foniatrii UMFC). Wśród pozostałych wykładów, poświęconych głosowi, jego diagnostyce, postępowaniu terapeutyczno-rehabilitacyjnemu oraz chirurgicznemu, znalazły się prezentacje:

  • dr hab. med. Agaty Szkiełkowskiej (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Katedra Audiologii i Foniatrii UMFC, Centrum Głosu dla Profesjonalistów MEDINCUS),
  • dr med. Ewy Kazaneckiej (Katedra Audiologii i Foniatrii UMFC, Centrum Głosu dla Profesjonalistów MEDINCUS),
  • dr med. Beaty Miaśkiewicz (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Centrum Głosu dla Profesjonalistów MEDINCUS),
  • oraz mgr sztuki Agnieszki Kurowskiej-Janeckiej (Katedra Audiologii i Foniatrii UMFC, Centrum Głosu dla Profesjonalistów MEDINCUS).

Ciekawym punktem programu były kameralne warsztaty dedykowane lekarzom pt. Postępowanie diagnostyczne (ocena morfologiczna i czynnościowa na podstawie badania endoskopowego, stroboskopowego, kimograficznego, badanie palpacyjne z oceną napięcia okołokrtaniowego, oddychania, artykulacji, sposobu tworzenia głosu, itd.).

Obchody Światowego Dnia Głosu cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników oraz mediów.