Projekt-bez-nazwy-1.png
30/maj/2023

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS dołączyło w maju br. do Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej, branżowej platformy, która od prawie 10 lat działa przy Pracodawcach RP. Platforma zrzesza prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, m. in. firmy  o zasięgu międzynarodowym oraz ogólnopolskim, oferujące pracownicze programy zdrowotne, ponadto spółki giełdowe czy lokalnych pracodawców ochrony zdrowia.

Działania podejmowane przez Pracodawców Medycyny Prywatnej mają na celu upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat roli oraz znaczenia, jakie w ochronie zdrowia pełni prywatny sektor usług medycznych, dbając jednocześnie o równomierny podział publicznych środków finansowych i równe traktowanie prywatnych i publicznych podmiotów. Związek Pracodawców Medycyny Prywatnej czynnie uczestniczy w procesie legislacji, współpracuje z organizacjami pracowników ochrony zdrowia oraz z podmiotami publicznymi, np. z Ministerstwem Zdrowia. Członkowie organizacji uczestniczą w konsultacjach, prezentują osiągnięcia prywatnego sektora medycznego podczas konferencji i spotkań, prowadzą także działania promocyjne i edukacyjne. Przy organizacji PMP działają fora tematyczne, będące platformami pozwalającymi na wymianę doświadczeń.


Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content