Współpraca gospodarcza z Kazachstanem na Welconomy 2019

21 marca 2019 by administartor
Welconomy-Forum-Piotr-H.-Skarżyński-5-850x340.jpg

Podczas XXVI kongresu gospodarczego Welconomy Forum w Toruniu odbyła się dyskusja panelowa na temat współpracy gospodarczej Polski z Ukrainą, Białorusią i Kazachstanem. Doświadczeniami w zakresie prowadzenia placówek medycznych i wspierania rozwoju naukowego w tych regionach podzielił się dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński, Członek Zarządu Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.

Dyskusję prowadził Andrzej Jonas – Redaktor Naczelny The Warsaw Voice, a wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele rządowych agencji, uniwersytetów i izb handlowych oraz Ambasador Kazachstanu w Polsce. Polski sektor medyczny reprezentował prof. Piotr H. Skarżyński. W swoim wystąpieniu skoncentrował się przede wszystkim na doświadczeniach ze współpracy z Kazachstanem.
W Kazachstanie, dzięki współpracy z organizacjami i firmami z Austrii i Niemiec i przy wsparciu projektów europejskich, powstały nowoczesne, doskonale wyposażone placówki medyczne. Jednak często zdarza się, że kolokwialnie mówiąc „stoją puste”. Wyzwaniem, przed którym stoi Kazachstan jest niedostateczna liczba wykwalifikowanego personelu medycznego oraz, co równie ważne, niedostatek organizacyjnego know-how pozwalającego tworzyć i skutecznie prowadzić długofalową opiekę nad pacjentami. Na szczęście lokalni decydenci zdają sobie sprawę z tego wyzwania i są gotowi do działania, by podwyższać dostępność usług medycznych dla pacjentów – mówił prof. Piotr H. Skarżyński.

Podobne opinie wyraził Margulan Baimukhan – Ambasador Kazachstanu w Polsce mówiąc o całości wyzwań stojących przed kazachską gospodarką. Podkreślił, że gospodarka wolnorynkowa i własność prywatna to stosunkowo młode koncepty w jego kraju i odczuwalny jest brak głębiej zakorzenionych postaw pro-przedsiębiorczych. Dlatego właśnie tak bardzo doceniane jest doświadczenie jakie mogą do wzajemnej współpracy wnieść partnerzy z Europy, w tym z Polski.

Dr Zbigniew Girzyński z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podkreślił, że polska nauka i medycyna mogą, i powinny, stanowić forpocztę dla współpracy gospodarczej i politycznej naszego kraju z państwami Europy wschodniej i Azji środkowej.
Jacek Piechota i Sławomir Majman zwracali uwagę na kwestie wpływu stabilności politycznej i administracyjnej na prowadzenia polskich przedsięwzięć na wschodzie. Duża zmienność lokalnych warunków może odstraszać polskich przedsiębiorców i zniechęcać do podejmowania ryzyka wyjścia poza bezpieczny „europejski kokon”, nawet jeśli może być to bardzo zyskowne.


Panel Ocena współpracy gospodarczej Polski z Ukrainą, Białorusią i Kazachstanem odbył się w ramach XXVI Welconomy Forum in Toruń. Dyskusję moderował Andrzej Jonas – Redaktor Naczelny The Warsaw Voice, a w roli prelegentów wystąpili: Margulan Baimukhan – Ambasador Kazachstanu w Polsce, dr Zbigniew Girzyński – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Piotr Guzowski – Prezes Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowej, Sławomir Majman – Doradca Prezydenta Pracodawców RP, Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych 2009-2016, Jacek Piechota – Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, dr hab. n. med. Piotr Skarżyński – Członek Zarządu Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o., prof. nadzw. IFPS i Kazimierz Zdunowski – Prezes Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej.

Więcej informacji i relacji z forum na stronie organizatora: www.welconomy.pl

 

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content