XXXV World Congress of Audiology oraz Audiofon 2022 za nami

14 kwietnia 2022 by Anna Zakrzewska
DSC08266.jpg

Za nami cztery dni wypełnione prelekcjami oraz sesjami szkoleniowymi, których tematem były najważniejsze problemy w audiologii, foniatrii, otolaryngologii oraz w dziedzinach pokrewnych. W 10-13 kwietnia 2022 r. odbywały się równocześnie dwa ważne wydarzenia: konferencja naukowo-szkoleniowa audiofon2022.pl oraz XXXV Światowy Kongres Audiologii (WCA). Do Kajetan i Warszawy przyjechali najwybitniejszych specjaliści z kraju i ze świata, w XXXV World Congress of Audiology brało udział łącznie prawie 1100 uczestników, którzy podczas 55 sesji naukowych, 12 sesji specjalnych, 23 wykładów przewodnich, 12 dyskusji panelowych oraz 2 dyskusji w ramach okrągłego stołu, mieli okazję wysłuchać oraz podzielić się wiedzą. 

Pierwszy dzień Kongresu rozpoczął się sesją pokazowych operacji, podczas których uczestnicy mogli obserwować prof. Henryka Skarżyńskiego oraz prof. Piotra H. Skarżyńskiego, z zespołem  chirurgicznym Światowego Centrum Słuchu, w czasie operacji poprawiających słuch z zastosowaniem najnowszych technologii. Zespół wszczepił prawie wszystkie najnowsze urządzenia, stosowane do przywracania słuchu pacjentom z częściową i całkowitą głuchotą oraz z innymi uszkodzeniami słuchu. Następnie poprowadzone zostały warsztaty, dotyczące m. in. tematyki oceny słuchu u niemowląt przy zastosowaniu obiektywnych metod, terapii szumów usznych, nadwrażliwości słuchowej z wykorzystaniem badań audiologicznych, psychometrycznych i pogłębionym wywiadem klinicznym. Poruszano także temat stosowania obrazowania w badaniach układu słuchowego i przetwarzania języka. Warsztaty prowadzone były przez najlepszych specjalistów, dając możliwość uczestniczącym osobom na doskonalenie w praktyce posiadanych umiejętności.

Pierwszy dzień przyniósł także kilka sesji naukowych, poświęconych m. in. dopasowaniu implantów ślimakowych. Specjaliści mówili o planach wprowadzenia w przyszłości automatyzacji dopasowania systemu implantu, co znacznie ułatwiłoby ten dość skomplikowany proces, zwłaszcza u pacjentów nie będących w stanie współpracować (np. pacjentów z autyzmem czy porażeniem nerwu twarzowego). Wiele uwagi poświęcono m.in. badaniu odruchu mięśnia strzemiączkowego, pozwalającemu zabezpieczyć pacjenta przed zbyt dużą stymulacją, pojawiającą się w czasie ustawiania procesora.  

Pierwszy dzień Kongresu zakończyło jego oficjalne otwarcie w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach oraz światowa premiera filmu dokumentalnego „Moja sonata Księżycowa” w reżyserii Barbary Kaczyńskiej, którego medycznym konsultantem jest prof. Henryk Skarżyński.

Drugiego dnia Kongresu (11.04.2022), uczestnicy mogli posłuchać m. in. o audiologicznych aspektach różnego rodzaju implantów ślimakowych, o tym, jaki wpływ miał COVID-19 na osoby z uszkodzeniem słuchu, czy o teleaudiologii i zdrowiu publicznym. Odbyło się także uroczyste ogłoszenie wyników I edycji konkursu „Perspektywy Medycyny”, którego celem jest promowanie ekspertów, liderów i zespołów, przyczyniających się do podnoszenia poziomu polskiej medycyny, wspierania pozytywnych zmian w ochronie zdrowia w Polsce, mających wpływa na jakość opieki medycznej oraz popularyzację postaw prozdrowotnych.

 Zwieńczeniem drugiego dnia była projekcja pełnometrażowego filmu fabularnego „Sonata” w reż. Bartosza Blashke, opowiadającego historię muzyka, Grzegorza Płonki, któremu prof. Henryk Skarżyński przywrócił słuch.

W trzecim dniu (12.04.2022) obrad WCA poruszano tematy dotyczące diagnostyki i terapii zaburzeń słuchu, również leczenia otochirurgicznego, dzielono się doświadczeniami oraz problemami, na które napotykają lekarze otochirurdzy w codziennej praktyce klinicznej, wszczepiając różne typy urządzeń u różnych grup pacjentów. Niewątpliwie, jednym z najważniejszych wydarzeń tego dnia były obrady okrągłego stołu, podczas których dyskutowano na temat stosowania różnego rodzaju implantów (ślimakowych, ucha środkowego i na przewodnictwo kostne) oraz chirurgii rekonstrukcyjnej, omawiano także zastosowanie różnych rozwiązań u pacjentów z głuchotą jednostronną. Obrady prowadził prof. Piotr H. Skarżyński. Tematami niezwykle interesującymi były: leczenie pacjentów, którzy utracili słuch w jednym uchu po COVID-19 oraz wszczepianie implantów pniowych dzieciom, o czym opowiadał pionier tej metody leczenia w Azji Południowo-Wschodniej – prof. Ranjith Rajeswaran z Indii.

Kolejny dzień obrad Kongresu był również pełen istotnych tematów, dotyczących m. in. tzw. dobrych praktyk w audiologii i wytycznych w tej dziedzinie medycyny. Prezentowano m.in. systemy opieki audiologicznej przyjęte w różnych krajach świata, wielokrotnie nawiązując do coraz częściej stosowanych rozwiązań telemetrycznych (e-zdrowie, e-skrining). Senegalski audiolog, opowiadając o niełatwej sytuacji w tymże systemie ochrony zdrowia i braku możliwości kształcenia w zakresie audiologii, dziękował Międzynarodowemu Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS za współpracę naukowo-dydaktyczną, która daje szansę na podniesienie poziomu opieki audiologicznej w jego kraju. Z kolei tematowi genetyki niedosłuchu zostały poświęcone osobny panel dyskusyjny oraz sesja naukowa. Podczas wystąpień przedstawiono wyniki prowadzonych przez genetyków na całym świecie poszukiwań nowych mutacji, które odpowiadają za rozmaite typy zaburzeń słuchu. Niezwykle istotna była sesja poświęcona zapobieganiu utracie słuchu. Ostatni dzień obrad to również temat ototoksyczności oraz czynników powodujących zagrożenia dla słuchu.

W ciągu 4 dni Kongresu usłyszeliśmy wiele istotnych prelekcji wybitnych specjalistów z Polski oraz ze świata. Kolejne takie wydarzenie zaplanowane jest na 19-22 września 2024 roku, tym razem w Paryżu.

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content