Zainteresowanie ofertą Centrum Słuchu i Mowy na Ukrainie

Przedstawiciele Centrum Słuchu i Mowy Medincus (CSiM) wzięli udział w spotkaniu MedTw.Ukraine2019 zorganizowanym przez Ukraińskie Stowarzyszenie Turystyki Medycznej, którego wieloletnim członkiem jest CSiM. Spotkanie odbyło się w dniach 28-29 marca 2019 roku, w Kijowie.

W części konferencyjnej na zaproszenie organizatorów dr Tetiana Golubok uczestniczyła w panelu dyskusyjnym dotyczącym możliwości leczenia pacjentów w innych krajach. Doktor Golubok odpowiadała na pytania uczestników i przekonała słuchaczy, że poziom otorynolaryngologii w Polsce jest na światowym poziomie.

Po konferencji odbyły się spotkania B2B z agentami turystyki medycznej. W rozmowach CSiM reprezentowały dr Tetiana Golubok i Irina Pierzyńska, główna specjalistka ds. międzynarodowych. Przeprowadzono ponad 50 rozmów z potencjalnymi klientami, którzy byli bardzo zainteresowani możliwością kierowania na leczenie do Centrum Słuchu i Mowy Medincus, pacjentów z Ukrainy i innych krajów wschodnich.