Zapytanie ofertowe

21 września 2023 by Anna Zakrzewska
Zapytanie-ofertowe-grafika_Obszar-roboczy-1-1-1200x628.png

Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert na dostawę sprzętu i oprogramowania w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w kontekście „ZARZĄDZENIA NR 8/2023/BBIICD PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 stycznia 2023 r. z późniejszymi zmianami tj. Zarządzenia nr 108/2023/DI z dnia 14 lipca 2023 r. oraz Zarządzenia NR 121/2023/DI z dnia 14 sierpnia 2023 r., w sprawie finasowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców”

Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą:

  • WithSecure Elements EPP Premium – 400 licencji
  • FortiAnalyser 150 G– 1 szt.
  • Fortigate FGT 200F – 1 szt. + aktualizacja licencji urządzeń posiadanych przez Zamawiającego

 

Termin składania ofert

2023-09-28

Data opublikowania ogłoszenia

2023-09-21

Planowany termin podpisania umowy

2023-10

 

Szczegółowe informacje:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Formularz cenowy

Załącznik nr 4 – Wzór protokołu odbioru

Załącznik nr 5 – Wzór umowy zakupu sprzętu

 

Osoby do kontaktu:

Tomasz Marszałek

tel.: +48 22 463 53 01

e-mail: t.marszalek@csim.pl

 

Informujemy, iż postępowanie zostało rozstrzygnięte. Wybrano firmę: N-BIT, 44-100 Gliwice, ul. Plebańska 3/8.

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content