Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. członkiem organizacji Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

3 sierpnia 2022 by Anna Zakrzewska
01logo-pracodawcy-rp.jpeg

Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. zostało członkiem organizacji Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. Decyzja o przyznaniu członkostwa Centrum zyskała 100% poparcie Zarządu organizacji.

Pracodawcy RP to najstarsza i największa organizacja pracodawców, działająca w Polsce od 1989 roku. Jej misją jest działanie na rzecz wspólnych interesów pracodawców oraz przedsiębiorstw zrzeszonych w organizacjach członkowskich, mających potrzebę łączenia starań dla dobra środowiska pracodawców i pracowników. Celem organizacji jest wspieranie inicjatyw, które zmierzają do wzmocnienia roli polskich pracodawców, osiąganie korzyści pracodawców i pracowników.

Jak podkreślili przedstawiciele Zarządu Pracodawców RP żywią nadzieję, że rozpoczęta z Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. współpraca przyczyni się do wzmocnienia pozycji pracodawców w polskiej gospodarce.

Organizacja Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej współpracuje również z partnerami z wielu organizacji międzynarodowych Jest członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES), Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE), Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) i wielu innych. 

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content