1_DSC_0023-1200x803.jpg

Zarząd Centrum Słuchu i Mowy sp. z o.o. stanowczo zaprzecza pojawiającym się w ostatnim czasie w przestrzeni internetowej informacjom oraz wyraża zdecydowany sprzeciw wobec sposobu prowadzenia działań promujących „krople do leczenia i profilaktyki głuchoty”, w szczególności  wiązania ww. działań z osobą prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Piotra H. Skarżyńskiego.

W przekazach podmiotów związanych z produktem, w celach marketingowych wykorzystany został wizerunek Pana Profesora – bez jego zgody i wiedzy. W wyniku tych działań odbiorcy przekazu, w tym pacjenci i środowisko medyczne, zostali wprowadzeni w błąd. Biorąc pod uwagę rażące naruszenie dóbr osobistych i intelektualnych prof. Piotra H. Skarżyńskiego, a także podszywanie się innych podmiotów pod podmiot medyczny przez niego współzarządzany, Zarząd Centrum Słuchu i Mowy zgłosił już opisaną sprawę do właściwych organów państwowych.

Prezes Zarządu                                                                                                 Członek Zarządu

dr n. o zdr.                                                                                                        Prof. dr hab. n med. i n. o zdr.

Łukasz Bruski                                                                                                  Piotr H. Skarżyński                                                             

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content