SPPS-23-2slider.jpg
20/paź/2022

Podczas obchodów jubileuszu 55–lecia leżajskiej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej specjaliści z Podkarpackiego Centrum Słuchu i Mowy MEDICNCUS: lek. Dorota Szuber, Bolesław Bartnicki, Katarzyna Bugno, Krzysztof Janicki, Justyna Tabaka oraz Karolina Larendowicz i Ewelina Szybowska z Małopolskiego CSIM przeprowadzili szkolenie z zakresu obsługi narzędzi: Platformy Badań Zmysłów i Stymulatora Polimodalnej Percepcji Sensorycznej. Wzięli w nim udział pedagodzy, terapeuci, dyrektorzy, specjaliści oraz nauczyciele z podkarpackich poradni psychologiczno-pedagogicznych. Zespół zaprezentował możliwości obu narzędzi, pokazując ich praktyczne zastosowanie w prowadzeniu terapii SPPS metodą Skarżyńskiego: dostępne programy oraz ich przeznaczenie, sposoby odczytu wyników, przykładowe zestawy ćwiczeń itp. Szkolenie było poprzedzone sesjami, dotyczącymi diagnozy i terapii dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego, które poprowadzili prof. Piotr H. Skarżyński – otorynolaryngolog, audiolog i foniatra oraz dr n. med. i n. o zdr. Natalia Czajka – pedagog specjalny.

Prowadzący specjaliści poruszyli tematykę badań przesiewowych słuchu oraz innowacyjnych rozwiązań telemedycznych, wykorzystywanych w Centrum. Szeroko omówiona oraz zaprezentowana została nowoczesna terapia – Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego (SPPS-S).

W Podkarpackim Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS terapia tą metodą od wielu lat wspomaga dzieci z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego (CAPD). Obecnie blisko połowa uczniów nie potrafi zrozumieć dłuższych poleceń i skoncentrować się na wykonywaniu zadania w miejscu, gdzie rozprasza je hałas. Problem jest bardzo poważny. Wielu pacjentów, głównie dzieci w wieku szkolnym, korzysta z terapii SPPS-S, coraz częściej jest ona stosowana także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w kraju.

Nasi specjaliści zgodnie twierdzą, że kluczem do skutecznej pomocy dzieciom z ośrodkowymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz zaburzeniami współistniejącymi jest wczesne zauważenie niepokojących objawów i skierowanie młodego pacjenta na specjalistyczne badania, a w kolejnym etapie terapię i rehabilitację.

 

 


IMG-20220912-WA0000.jpg
16/wrz/2022

W Filadelfii, podczas spotkania specjalistów – otolaryngologów-chirurgów głowy i szyi, AAO-HNSF 2022 Annual Meeting&OTO Experience, prof. Piotr H. Skarżyński, został jednogłośnie wybrany na Prezydenta-elekta (od 2023 roku) i Prezydenta (od 2024 roku) Międzynarodowej Rady Doradczej – International Advisory Board (IAB) – w ramach Amerykańskiej Akademii Otolaryngologii-Chirurgii Głowy i Szyi (American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery). 

Tuż po wyborze profesor podkreślił, że jest niezmiernie dumny, że takie stanowisko zostało powierzone właśnie przedstawicielowi z Polski. Ta prestiżowa funkcja pozwala na kształtowanie kierunków rozwoju współpracy międzynarodowej z ośrodkami z całego świata, na wymianę doświadczeń w środowisku najwybitniejszych specjalistów – otolaryngologów – chirurgów głowy i szyi, ale również promocję osiągnięć polskiej otorynolaryngologii i chirurgii rejonu głowy i szyi w świecie – powiedział prof. Piotr H. Skarżyński.

W kwietniu b.r. komitet wykonawczy IAB w ramach AAO-HNSF (AAO-HNSF Executive Committee to the International Advisory Board) wybrał spośród wielu wniosków sylwetki dwóch kandydatów – reprezentanta z Polski, prof. Piotra H. Skarżyńskiego oraz reprezentanta z Nigerii, prof. Titusa Sunday Ibekwe. Komitet docenił wyróżniający się dorobek i aktywności oraz uznanie zdobyte przez obu kandydatów w międzynarodowym środowisku specjalistów. Wybór na prezydenta-elekta IAB, w ramach tej prestiżowej organizacji, jest ogromnym wyróżnieniem ze strony środowiska światowych naukowców oraz docenieniem aktywności i dorobku naukowego, klinicznego oraz dydaktycznego prof. Piotra H. Skarżyńskiego. Współpracuje on z Akademią od 2014 r., mając zasługi na polu współpracy z ośrodkami zagranicznymi, także w Stanach Zjednoczonych. Liczne projekty i inicjatywy, realizowane z naukowcami z USA, zostały zakończone publikacjami wieloośrodkowymi w cenionych czasopismach o wysokich wskaźnikach cytowań naukowych.

Funkcja prezydenta-elekta przyczyni się do wypracowania i wdrożenia światowych standardów wysokojakościowej opieki specjalistycznej nad pacjentami, ujednolicenia rekomendacji w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji schorzeń słuchu, głosu i mowy oraz chorób rejonu głowy i szyi (m.in. nowotworów).


SPPS_nagrodaUSA_2-1200x513.jpg
02/sie/2022

Opracowany przez Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej do prowadzenia terapii metodą Skarżyńskiego (SPPS – S) został nagrodzony prestiżowym wyróżnieniem – Złotym Medalem podczas Targów Wynalazków i Innowacji INNOVERSE EXPO 2022 (22-30 lipca 2022), zorganizowanych online w USA przez Światowe Stowarzyszenie Własności Intelektualnej WIIPA. Innowacyjne rozwiązanie wykorzystywane w terapii osób z zaburzeniami przetwarzania słuchowego było do tej pory wielokrotnie nagradzane, m. in. w konkursach: Złoty Skalpel, Polski Produkt Przyszłości oraz Teraz Polska.

Zainteresowanie jurorów oraz uczestników INNOVERSE EXPO 2022 wzbudziła również Kapsuła Badań Zmysłów, zdobywając Srebrny Medal. Jest to zintegrowany system urządzeń do diagnostyki i telekonsultacji schorzeń narządów zmysłów: słuchu, wzroku, węchu, smaku i równowagi umożliwiający przeprowadzenie w jednym miejscu wczesnej diagnostyki. Projekt Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu powstał przy współpracy z zespołami Politechniki Warszawskiej, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Instytutu Narządów Zmysłów, Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS oraz Greenfusion Sp. z o.o.

Wszystkie zaprezentowane podczas Targów INNOVERSE EXPO 2022 wynalazki oceniane były m.in. pod kątem ich innowacyjności, poziomu rozwoju technologicznego, przydatności w zakresie rozwiązywanego problemu czy wkładu na rzecz społeczeństwa. Jurorzy wyłaniający zwycięzców uwzględniali także perspektywę rozwoju wynalazków oraz możliwości jakie dają użytkownikom.

Wydarzenie przyciągnęło gro międzynarodowych wystawców z niemal 20 krajów oraz ponad 1000 uczestników. Stanowiło wyjątkową okazję do zapoznania się z wynalazkami i innowacjami z 12 różnych kategorii, m.in.: elektryczność, ICT, nanotechnologia, biotechnologia, zdrowie i medycyna, mechanika, robotyka i awionika. Celem targów jest promocja świata innowacji, który będzie oparty na zaawansowanych technologiach i rozwoju naukowym.


WHO-1200x674.jpg
26/lip/2022

Światowa Organizacja Zdrowia przedłużyła członkostwo Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Światowym Forum Słuchu (World Hearing Forum) na lata 2022 – 2024.  

Forum działające przy World Health Organization jest globalną siecią, do której należą organizacje aktywnie uczestniczące w działaniach na rzecz zdrowia publicznego, promujące dbałość o słuch, zapobieganie głuchocie i ubytkowi słuchu oraz wspieranie państw członkowskich w tym zakresie. Członkowie Forum dzielą się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniami, uczestniczą aktywnie w dyskusjach, obradach oraz corocznych spotkaniach.

Z badań wynika, że ponad 430 milionów ludzi wymaga rehabilitacji w celu usunięcia ubytku słuchu – 34 miliony z nich to dzieci. Ponadto 1,1 miliarda młodych ludzi jest zagrożonych utratą słuchu z powodu narażenia na hałas. Istnieją przesłanki potwierdzające, że liczby te znacznie wzrosną w nadchodzących dziesięcioleciach, o ile nie zostaną podjęte działania mające na celu zapobieganie i leczenie utraty słuchu. W tym celu właśnie powstało Światowe Forum Słuchu, które od 2018 roku inicjuje działania promocji ochrony i profilaktyki słuchu w wymiarze globalnym, przy wsparciu instytucji państwowych oraz lokalnych.


Winner_-1200x1332.jpg
21/cze/2022

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS jako jedyna z placówek medycznych reprezentujących Polskę została wyróżniona podczas tegorocznego spotkania EMT European Medical Tourism. Nagrodę odebrała kierownik działu współpracy międzynarodowej i filii zagranicznych CSIM – Irina Pierzyńska. 

Ideą wydarzenia jest wymiana doświadczeń w celu zapewnienia ogólnoświatowej harmonii między podażą, a popytem w usługach medycznych. Dzięki takim spotkaniom marki medyczne mają szansę nawiązać kontakt i relację z odbiorcami usług i obiektami medycznymi na całym świecie, docierając do wielu firm w sektorze medycznym.

Międzynarodowe spotkanie EMT European Medical jest organizowane każdego roku we Włoszech przez firmy World Fine Selections i Taste for you Service. Uczestniczą w nim przedstawiciele europejskich i azjatyckich ośrodków medycznych, ośrodków rehabilitacyjnych, zagranicznych firm świadczących usługi medyczne, ośrodków wellness, a także reprezentanci agencji turystyki medycznej, biur podróży oraz lekarze.

Podczas tegorocznego seminarium odbyła się konferencja, spotkania z przedstawicielami firm ubezpieczeniowych, panele dyskusyjne na temat pracy z pacjentami. Omówiono także aktualne medyczne trendy rynkowe. Zorganizowano też spotkania B2B w ramach turystyki medycznej oraz negocjacje biznesowe.  

W ramach projektu działa także internetowa platforma podróży medycznych Bookings.Med, która ma docelowo zrzeszać w swoim serwisie całą światową opiekę zdrowotną oraz ułatwić pacjentom dostęp do medycyny bez względu na granice państw.  


abr_fb_Obszar-roboczy-1-003-1200x628.jpg
09/cze/2022

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS prowadzi wyjazdowe rozszerzone badanie słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (ABR) na terenie województwa świętokrzyskiego, w powiatach: starachowickim, ostrowieckim, skarżyskim, kieleckim, opatowskim, koneckim, włoszczowskim, jędrzejowskim, pińczowskim, kazimierskim, buskim, staszowskim, sandomierskim.

Kiedy wykonuje się badanie ABR?

– przypadku podejrzenia niedosłuchu, przeważnie u małych dzieci,

– w momencie, kiedy przesiewowe badanie słuchu po urodzeniu nie wyszło prawidłowo,

– jeśli istnieje możliwość, że przyczyną opóźnionego rozwoju mowy może być niedosłuch,

– u dorosłych i dzieci, u których badanie audiometryczne bądź orientacyjne słuchu jest niemożliwe do wykonania ze względu na patologię w obrębie centralnego układu nerwowego (np. u osób z zespołem Downa, dzieci autystycznych bądź osób niewspółpracujących).

Jak przebiega badanie i na czym polega?

Badanie ABR trwa od 40 minut to półtorej godziny i wykonywane jest we śnie fizjologicznym, dlatego dziecko podczas badania musi spać. Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ w przypadku niemowląt i małych dzieci, ich aktywność ruchowa, niepokój, roztargnienie, pobudzenie mogą powodować wiele zakłóceń w zapisie potencjałów i w efekcie wpływać na wiarygodność uzyskanych wyników oraz utrudnić ich interpretację. Dlatego ważne jest stworzenie przyjaznej atmosfery w miejscu badania.

Na czas wykonywania badania pacjentowi przykleja się 4 elektrody: dwie na czółko oraz po jednej za uszami, do uszu natomiast wkładane są słuchawki.

Jak przygotować dziecko do badania?

Badanie ABR jest badaniem całkowicie bezbolesnym, nieinwazyjnym oraz obiektywnym (nie wymaga aktywnego uczestniczenia pacjenta w badaniu). Dziecko musi być całkowicie zdrowe (co najmniej dwa tygodnie po przebytej infekcji górnych dróg oddechowych), mieć oczyszczone z woskowiny uszka (zalecana kontrola u lekarza). Należy uwzględnić godzinę, w której dziecko zasypia.

Jakie są zalety wykonywania badania w domu pacjenta?

Głównymi zaletami wykonywania badania ABR w domu pacjenta jest to, że pacjent czuję się bardziej komfortowo, bezpiecznie, a także łatwiej mu jest zasnąć, co wpływa pozytywnie na wynik badania, który jest bardziej miarodajny.

Jak umówić się na badanie rozszerzone ABR w domu pacjenta?

Szczegółowe informacje oraz zapisy dostępne w Radomskim Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS:

Bóżniczna 3, 26-600 Radom

tel. +48 48 679 18 40

tel. +48 666 333 222

email: radom@medincus.pl

 


welconomy-e1617275106294.jpg
06/cze/2022

Eksperci w zakresie ekonomii i gospodarki, przedstawiciele rządu, biznesu, samorządu i kultury, łącznie 1500 osób uczestniczyło w XXIX edycji Welconomy Forum in Toruń 2022, które odbywało się 30 i 31 maja.

W trakcie wydarzenia zorganizowano ponad 25 paneli tematycznych, podczas których specjaliści dzielili się wiedzą z zakresu szans i zagrożeń dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, Europy i świata. W panelu „Włączenie wykluczonych – jak zapewnić różnorodność?”, które prelegentem był prof. Piotr H. Skarżyński omówiono aspekty unikalnych cech, które wnoszą do środowiska pracy osoby starsze czy z niepełnosprawności. Profesor Skarżyński podczas wystąpienia zwrócił uwagę na kwestię osób z niedosłuchem na rynku pracy. Zaznaczył, że pacjenci zgłaszają się z problemami słuchu zbyt późno – nie gdy coraz gorzej słyszą, tylko dopiero wtedy, gdy pojawiają się np. szumy uszne lub znaczny niedosłuch uniemożliwiający codzienne funkcjonowanie, także w sferze zawodowej. 

Cały artykuł


Bez-tytułu-1-1200x595.jpg
18/maj/2022

„Warto raz w roku przebadać słuch, sprawdzić czy w uszach nie gromadzi się woskowina. Co istotne, niektóre osoby mają tendencję do jej nadmiernego pojawiania się. Na rynku są dostępne różnego rodzaju środki, których dobór zależy o rodzaju woskowiny. W przypadku pacjentów ze zwężonymi przewodami słuchowymi, środki i krople do uszu są jednak niewystarczające. Takie osoby raz w roku lub raz na dwa lata powinny udać się na wizytę kontrolną do lekarza otorynolaryngologa, podczas której specjalista sprawdzi czy tej woskowiny nie ma i dobierze środek natłuszczający lub wysuszający, maść lub krople, które pozwolą właściwie zadbać o słuch” – podkreślał prof. Piotr H. Skarżyński w programie Warszawski Dzień na antenie TVP Warszawa.

W rozmowie z dziennikarzami Profesor zwrócił także uwagę, że niewłaściwe stosowanie patyczków higienicznych do czyszczenia uszu może powodować pojawianie się krwawienia, czopów woskowinowych, których konsekwencjami mogą być długoterminowe infekcje.  


Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content